თარიღი: 2020წ, 25 აპრილი, 22:30 - 23:20

წამყვანი: მძინარაშვილი ბონდო

სტუმარი: პაპავა ვლადიმერ