თარიღი: 2020წ, 18 მარტი, 22:30 - ნაწ:2

წამყვანი: მძინარაშვილი ბონდო

სტუმარი: პაპავა ლადო