თარიღი: 2020წ, 15 თებერვალი, 16:30 - 17:20

წამყვანი: ნიკოლაიშვილი მანანა

სტუმარი: პაპავა ლადო