თარიღი: 2019წ, 29 აგვისტო, 22:30 - ნაწ:1

წამყვანი: მძინარაშვილი ბონდო

სტუმარი: პაპავა ლადო