თარიღი: 2019წ, 12 ივნისი, 23:30 - 00:20

წამყვანი: მძინარაშვილი ბონდო

სტუმარი: პაპავა ლადო