თარიღი: 2019წ, 15 მაისი, 23:30 - 00:25

წამყვანი: მძინარაშვილი ბონდო

სტუმარი: ლაგაზიძე ხათუნა, პაპავა ლადო